منوی دسته بندی

لیست قیمت فلزیاب شرکت IKPV

در لیست قیمت فلزیاب زیر برای کاهش سردرگمی و انتخاب راحت تر کاوشگران عزیز تمامی سیستم های فلزیاب با تفکیک رنگ مشخص شده است.

که هر رنگ نشان دهنده سیستم و نوع کاربری دستگاه می باشد.

 تمامی دستگاه ها دارای 12 ماه گارانتی معتبر هستند و با تست در زمین طبیعی و صخره ، به مشتری ارائه می گردد.

در پایین صفحه نیز می توانید قیمت فلزیاب ها را به صورت PDF دانلود کنید.

نمونه فیلم تست دستگاه گنج یاب

قبل از اقدام به خرید دستگاه باید بدانید که چه نوع سیستمی مناسب شرایط کاری شما می باشد و با توجه به محیطی که می خواهید کاوش کنید دستگاه خود را انتخاب کنید.

مثلا اگر کار قبر می خواهید انجام دهید می توانید از دستگاه بوقی استفاده کنید یا اگر کار شما سنگین است و در محیط کوهستانی قرار دارد باید از سیستم های چند کاره  در کنار هم استفاده کنید.

 

نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
Schneider Series1,056,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر
LEOPARD 16000768,000,000اسکنر تصویری مگنتومتربالای 20 متر
IKPV BEST PROFESSIONAL744,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر
Hoxne Pro 2468,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
Hoxne Pro372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
IKPV PRO372,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
TACHAR T16 Plus372,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
TACHAR T16336,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
LEOPARD 8000324,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
KOMATSU A-U-16 Plus300,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 2276,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-16276,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
HOXNE PLUS 240,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
KOMATSU A-U-8 Plus216,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 12 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T8 Plus216,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 777214,800,000بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
RICHEL M-160 Plus237,600,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 14 متر
AUR 370 Pro230,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
KOMATSU A-U-8187,200,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 12 متر
RICHEL M-160180,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 14 متر
TACHAR T8180,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TESLA SCAN 352176,400,000بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : 12 متر
HOXNE 2164,400,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 Multi156,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
LEOPARD 4000153,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 10 متر
KOMATSU A-U-4 Plus144,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 8 متر - سوپرسنسور 5 متر
TACHAR T4 Plus144,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HOXNE140,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-80 Plus120,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : 6 متر
KOMATSU A-U-4117,600,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 8 متر
TACHAR T4114,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
LEOPARD 2000110,400,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS S108,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
TESLA SCAN 152108,000,000بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : 12 متر
سوپر سنسور: 7 متر
HS366 PROFESSIONAL99,600,000بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
RICHEL M-8096,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
AUR 370 PLUS84,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
HUYGENS SUPER SENSOR84,000,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 7 متر
TACHAR T184,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر
apex m-1 Plus81,600,000بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : 10 متر - عمق اسکنر 5متر
KOMATSU A-U-2 Plus81,600,000 اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 4 متر
HS36680,400,000آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 S78,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
ANTARES Plus72,000,000بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : 10 متر + عمق اسکن 5 متر
LEOPARD 100072,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(T)72,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 6 متر
ZICCO X2 Plus68,400,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: 30 متر شعاع : 3000متر - عمق اسکنر 5 متر
AJM 13300 Plus64,800,000بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر - عمق اسکن 5 متر
ANTARES IMAGING62,400,000بوقی پالسی-تصویریعمق : 10 متر
RICHEL M-40 Plus60,000,000 اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : 6 متر
apex m-158,800,000بوقی پالسیحداکثر عمق : 10 متر
AJM BUGLE Plus56,600,000بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : 6 متر - عمق اسکن : 5 متر
KOMATSU A-U-255,200,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(s)55,200,000اسکنر موبایلیعمق : 5 متر
AUR 37054,700,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
DMF-Y Plus54,000,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
ZICCO X1 Plus54,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر عمق اسکن 5 متر
ANTARES48,000,000بوقی پالسیعمق : 10 متر
RICHEL M-4048,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
TORNADO Plus48,000,000بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : 3.5 متر - عمق اسکن 5 متر
AJM IMAGING PAT49,400,000بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر
ZICCO X245,600,000آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: 30 متر شعاع : 3000متر
apex m-342,000,000بوقی پالسیعمق : 3 متر
GOLDEN WIN Plus40,200,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 9 متر - شعاع : 700متر
PV IMAGING41,600,000بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر
AJM BUGLE30,000,000بوقی پالسیعمق : 6 متر
AUTOCRAT Plus36,000,000آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر-عمق اسکن 5 متر
DERAK 102 Plus36,000,000بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر - عمق اسکن 5متر
IKSON36,000,000یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر 5 متر
MobiFuture(R)36,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 4 متر
AJM 1330036,400,000بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر
RICHEL M-2033,600,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 3 متر
AJM IMAGING PT35,100,000بوقی- تصویریعمق : 6 متر
TOMAS-S-3 Plus32,400,000آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
ZICCO X131,320,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر
DERAK 101 Plus31,200,000بوقی + سوپرسنسورعمق :2 متر - عمق اسکن 5 متر
MobiFuture(Q)31,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 3 متر
apex m-230,000,000بوقی پالسی عمق : 2 متر
DERAK 11030,000,000بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر
DERAK SUPER SENSOR28,200,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 5 متر
DMF-Y25,200,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
RICHEL M-1023,760,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 2متر
DERAK 11621,600,000بوقی تصویریعمق : 2.5 متر
SNM21,000,000بوقی - آنتن راداریعمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر
TORNADO20,400,000بوقی عمق : 3.5 متر
DERAK 10219,920,000بوقی – آنتن راداری عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر
MINI GPR19,560,000اسکنر تصویری عمق :3 متر
GOLDEN WIN16,800,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 9 متر - شعاع : 700متر
DERAK 10115,600,000بوقی عمق :2 متر
AUTOCRAT15,360,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PV 500013,200,000بوقی 2 متر
TOMAS-S-312,600,000آنتن راداری -فرکانسیعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
PMR-IR211,400,000آنتن راداری - (جفت دسته )
TOMAS-S-210,200,000آنتن راداری-فرکانسیعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
UN3 ION SENSOR10,200,000یون یاب
RPM-49,600,000شاقول آلومینیوم
TOMAS-S-19,000,000آنتن راداریعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
RPM-38,400,000شاقول نقره ای
RPM-27,200,000شاقول طلایی
PMR-PLUS6,240,000آنتن راداری - دوقلو
ION SENSOR6,000,000یون یاب
PMR-IR16,000,000آنتن راداری - (تک دسته)
RPM-16,000,000شاقول فنری(روکش طلایی)
قیمت فلزیاب خارجی- دستگاه های زیر موجود هستند ، جهت سفارش تماس بگیرید - 09120043750- قیمت فلزیاب وی ال اف
نامقیمت (تومان)نوع کارکردعمق
Simplex Ultra
سیمپلکس اولترا
تماس بگیرید!VLF1.20 متر
Impact Pro
ایمپکت پرو
تماس بگیرید!VLF2 متر
Xterra Pro
اکسترا پرو
تماس بگیرید!VLF2 متر
Lorenz Z2
لورنز زد 2
تماس بگیرید!PI4 متر
GPX 5000
جی پی 5000
تماس بگیرید!VLF2 متر
GPZ 7000
جی پی زد
تماس بگیرید!VLF3 متر
Vanquish 540 pro
ونکویش 540 پرو
تماس بگیرید!VLF1.80 متر
GP POINTER
جی پی پوینتر
تماس بگیرید!VLF7 سانتی متر
PULS DIVE
پالس دایو
تماس بگیرید!VLF50 سانتی متر
Proton Elic LB-2
پروتون 2 سنسور
تماس بگیرید!VLF20 متر
Proton Elic LB-4
پروتون 4 سنسور
تماس بگیرید!VLF30 متر
Proton Elic LB-8
پروتون 8 سنسور
تماس بگیرید!VLF30 متر
Proton Elic LB-16
پروتون 16 سنسور
تماس بگیرید!VLF30 متر

کاوشگران عزیز ، تمامی دستگاه های موجود با تست بدست مشتری در ساروج و لایه های مختلف خاک و صخره ارائه داده می شوند

نمایندگی های فروش شرکت IKPV در تهران و شیراز می باشد

(کاوشگران عزیز توجه داشته باشید که قیمت دستگاه فلزیاب موجود در لیست به روز می باشد )

لیست قیمت گنج یاب و فلزیاب تا تاریخ 1402/07/30 اعتبار دارد!

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  ۳.۶۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

دسته لوپ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت کابل یک در یک آماده ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۵۵ با دسته  ۸.۴۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ با دسته  ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : ۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت کیف کوچک : ۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت کیف بزرگ : ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : ۶۰۰.۰۰۰ تومان

*****************************

جهت ارتباط با شرکت فلزیاب IKPV با شماره 09917579030 – 09120043750 تماس بگیرید.

قیمت دستگاه فلزیاب همواره یکی از موضوعات مهم و پر بحث در بازار داخلی بوده و به دلیل نبود صنف کاری و مراجع ذیصلاح ، به دغدغه و نگرانی خیلی از کاوشگران نیز تبدیل شده است. زیرا برخی از افراد و فروشندگان از عدم اطلاع و آگاهی خریدار نسبت به دستگاه فلزیاب سوء استفاده کرده و یک دستگاه را به قیمت های بالا به فروش می رسانند.

در بازار داخلی قیمت گذاری فلزیاب ها از قاعده و چارچوب مشخصی برخوردار نیستند و به همین دلیل به لیست قیمت فلزیاب برخی از فروشنده ها نگاهی بیندازید متوجه قیمت های نجومی و بی اساس خواهید شد. قیمت ها با توجه به کیفیت ، تکنولوژی کارکرد و شرکت سازنده متفاوت است.

شرکت های ایرانی که در زمینه طراحی و تولید فلزیاب فعالیت می کنند بسیار کم هستند و البته در این زمینه نیز پیشرفت های زیادی نسبت به گذشته شده است. فلزیاب های ایرانی اکثرا از تکنولوژی پالس القائی بهره می برند تا عمق کاوش بالایی را داشته باشند.

این دستگاه ها نسبت به نمونه های خارجی خود از قیمت بسیار پایینی برخوردار هستند و البته کیفیت و کارایی عالی نیز دارند. البته همه این موارد بستگی به شرکت تولید کننده دارد که چه دستگاهی با چه کیفیت و قیمتی را به بازار عرضه کنند

قیمت فلزیاب‌ ها می‌تواند بر اساس چندین فاکتور متغیر باشد. در اینجا به برخی از عوامل تأثیرگذار اشاره می‌کنم:

 1. تکنولوژی: نوع تکنولوژی مورد استفاده در فلزیاب، مانند VLF (فرکانس بسیار کم)، پالسی (PI)، یا نوع بسیار پیچیده‌تری مانند تشخیص فرکانس چندگانه، می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.
 2. عمق کشف: فلزیاب‌هایی که قادر به تشخیص فلزات در عمق بسیار زیاد هستند، معمولاً گران‌تر هستند.
 3. تفکیک پذیری: توانایی فلزیاب در تفکیک بین انواع فلزات (مانند طلا در مقابل آهن) سبب می‌شود دستگاه‌هایی با این ویژگی گران‌تر باشند.
 4. دوام و طراحی: فلزیاب‌هایی که بادوام‌تر و طراحی بهتر دارند و برای استفاده‌های طولانی مدت در شرایط سخت طراحی شده‌اند، معمولا گران‌تر هستند.
 5. وضوح و نوع نمایشگر: دستگاه‌هایی که دارای نمایشگر با وضوح بالا، نور پس‌زمینه یا دیگر ویژگی‌های نمایشی هستند، ممکن است گران‌تر باشند.
 6. قابلیت شخصی‌سازی و تنظیمات‌: فلزیاب‌هایی که امکان شخصی‌سازی تنظیمات گسترده‌ای را می‌دهند معمولاً قیمت بیشتری دارند.
 7. ضد آب بودن: فلزیاب‌های ضد آب، به ویژه آنهایی که برای غواصی و جستجو در زیر آب طراحی شده‌اند، معمولاً گران‌ترند.
 8. اکسسوری‌ های همراه: آنچه که هنگام خرید یک فلزیاب دریافت می‌کنید مثل هدفون، کیف حمل، کاوشگرها و ابزارهای جانبی جستجو، می‌تواند بر قیمت نهایی محصول تاثیر بگذارد.
 9. برند و اعتبار تولیدکننده: برندهای معتبر که سابقه طولانی در تولید فلزیاب‌های کارآمد دارند، ممکن است فلزیاب‌هایی با قیمت بیشتر داشته باشند.
 10. خدمات پس از فروش و گارانتی: دستگاه‌هایی که با گارانتی‌های طولانی‌تر و خدمات پشتیبانی بهتر عرضه می‌شوند، از قیمت بالاتری برخوردار می‌باشند.

هر فلزیاب مناسب نیازهای خاصی است و قیمت می‌تواند با توجه به این نیازها کاملاً متفاوت باشد. مشتریان باید بر اساس بودجه و نیازهای فردی خود در انتخاب دستگاه مناسب تصمیم‌گیری کنند.

قیمت فلزیاب‌ ها بسیار متفاوت است و بستگی به موارد متعددی از جمله نوع دستگاه، ویژگی‌های آن، برند سازنده و موارد دیگر دارد. در زیر به انواع مختلف فلزیاب‌ها بر اساس قیمت دسته‌بندی شده‌اند:

 • فلزیاب‌ های اقتصادی یا ارزان قیمت: این فلزیاب‌ ها معمولاً برای مبتدیان یا کسانی که به صورت تفننی به جستجوی فلز می‌پردازند، مناسب هستند. آن‌ها دارای ویژگی‌های پایه‌ای هستند و برای یافتن فلزات در سطوح نه چندان عمیق کاربرد دارند. قیمت‌ها می‌تواند از حدود چند ده دلار تا حداکثر چند صد دلار باشد.
 • فلزیاب‌ های میان‌رده: این دستگاه‌ها قابلیت‌های بیشتری نسبت به مدل‌های ارزان قیمت دارند، از جمله قابلیت‌های بهتر تفکیک فلزات، عمق بیشتر و قابلیت‌هایی مثل تعادل زمین و حساسیت قابل تنظیم. قیمت‌ها می‌تواند از چند صد دلار تا حدود یک هزار دلار متغیر باشد.
 • فلزیاب‌ های حرفه‌ ای یا بالارده: این فلزیاب‌ها برای کاوشگران جدی و حرفه‌ای طراحی شده و می‌توانند انواع مختلف فلزات را در عمق بیشتر شناسایی کنند. آن‌ها اغلب دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر، قابلیت‌های تفکیک دقیق‌تر و ابزارهای پیشرفته برای تطبیق با شرایط مختلف زمین هستند. قیمت‌ها معمولاً از یک هزار دلار شروع شده و می‌تواند به چندین هزار دلار هم برسد.
 • فلزیاب‌ های تخصصی: این فلزیاب‌ها برای یافتن انواع خاصی از فلزات مانند طلا، یا برای کار در شرایط خاص مانند آب نمک یا زمین‌های شدیداً معدنی شده طراحی شده‌اند. قیمت آن‌ها بسیار متغیر است و می‌تواند بسیار بالا باشد بسته به تخصص و قابلیت‌هایی که ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که فلزیاب‌های دست‌دوم یا قدیمی‌تر که هنوز کارآمد هستند، ممکن است با قیمت‌های کمتری نسبت به مدل‌های نو در بازار موجود باشند. همیشه به شرایط کلی دستگاه و امکانات آن دقت کنید، حتی اگر به دنبال گزینه‌ای ارزان‌تر هستید.

مشاوره و خرید