منوی دسته بندی

لیست قیمت گنج یاب و فلزیاب شرکت IKPV

انواع دستگاه گنج یاب بوقی ، ردیاب و شعاع زن ، گنج یاب تصویری

در لیست قیمت گنج یاب زیر برای کاهش سردرگمی و انتخاب راحت تر کاوشگران عزیز تمامی دستگاه های فلزیاب و دستگاه گنج یاب با تفکیک رنگ مشخص شده است.

که هر رنگ نشان دهنده سیستم و نوع کاربری دستگاه می باشد.

 تمامی دستگاه ها دارای 12 ماه گارانتی معتبر هستند و با تست در زمین طبیعی و صخره ، به مشتری ارائه می گردد.

در پایین صفحه نیز می توانید لیست قیمت دستگاه گنج یاب را به صورت PDF دانلود کنید.

نمونه فیلم تست دستگاه گنج یاب

قبل از اقدام به خرید دستگاه طلایاب باید بدانید که چه نوع سیستمی مناسب شرایط کاری شما می باشد و با توجه به محیطی که می خواهید کاوش کنید دستگاه خود را انتخاب کنید.

مثلا اگر کار قبر می خواهید انجام دهید می توانید از گنج یاب نقطه زن استفاده کنید یا اگر کار شما سنگین است و در محیط کوهستانی قرار دارد باید از سیستم های چند کاره که شامل فلزیاب نقطه زن ، ردیاب آنتنی فرکانسی و اسکنر تصویری می باشد در کنار هم استفاده کنید.

 

نامقیمت تکنولوژی ساختعمق
AJM 1330028,000,000بوقی- پالسی- آنتن راداریعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر
AJM 13300 Plus54,500,000بوقی- پالسی- آنتن راداری- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر - عمق اسکن 5 متر
AJM BUGLE22,200,000بوقی پالسیعمق : 6 متر
AJM BUGLE Plus47,000,000بوقی پالسی + سوپرسنسور بوگلعمق لوپ : 6 متر - عمق اسکن : 5 متر
AJM IMAGING38,000,000بوقی - آنتن راداری – تصویری عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر
AJM IMAGING PT27,000,000بوقی- تصویریعمق : 6 متر
ANTARES40,000,000بوقی پالسیعمق : 10 متر
ANTARES IMAGING52,000,000بوقی پالسی-تصویریعمق : 10 متر
ANTARES Plus60,000,000بوقی پالسی + سوپرسنسورعمق : 10 متر + عمق اسکن 5 متر
apex m-149,000,000بوقی پالسیحداکثر عمق : 10 متر
apex m-1 Plus68,000,000بوقی پالسی + سوپر سنسورحداکثر عمق لوپ : 10 متر - عمق اسکنر 5متر
apex m-225,000,000بوقی پالسی عمق : 2 متر
apex m-335,000,000بوقی پالسیعمق : 3 متر
AUR 37045,600,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
AUR 370 Multi130,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومترعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
AUR 370 PLUS70,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر-عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 PLUS S90,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
AUR 370 Pro160,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر
AUR 370 S65,000,000بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپرسنسورعمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر
AUTOCRAT12,800,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 5 متر - شعاع : 500متر
AUTOCRAT Plus30,000,000آنتن راداری ( فرکانسی )+سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر-عمق اسکن 5 متر
DERAK 10113,000,000بوقی عمق :2 متر
DERAK 101 Plus26,000,000بوقی + سوپرسنسورعمق :2 متر - عمق اسکن 5 متر
DERAK 10216,600,000بوقی – آنتن راداری عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر
DERAK 102 Plus30,000,000بوقی – آنتن راداری + سوپرسنسورعمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر - عمق اسکن 5متر
DERAK 11025,000,000بوقی تصویری - آنتن راداریعمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر
DERAK 11618,000,000بوقی تصویریعمق : 2.5 متر
DERAK SUPER SENSOR23,600,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 5 متر
DMF-Y21,000,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی )عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
DMF-Y Plus45,000,000آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر
GOLDEN WIN14,000,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق : 9 متر - شعاع : 700متر
GOLDEN WIN Plus33,500,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق : 9 متر - شعاع : 700متر
HOXNE117,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
HOXNE 2137,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر
HOXNE PLUS 200,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
HOXNE PLUS 230,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 12 متر
Hoxne Pro310,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
Hoxne Pro 2390,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب+سوپرسنسورعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر
HS36667,000,000آنتن راداری - اسکنر - یون یاب عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
HS366 PROFESSIONAL83,000,000بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر
HUYGENS SUPER SENSOR70,000,000سوپر سنسور مگنتومتر تصویری عمق : 7 متر
IKPV BEST PROFESSIONAL620,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر
IKPV PRO310,000,000بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
IKSON30,000,000یون یاب + سوپرسنسورعمق اسکنر 5 متر
ION SENSOR5,000,000یون یاب
KOMATSU A-U-247,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
KOMATSU A-U-2 Plus68,000,000 اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 4 متر
KOMATSU A-U-498,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 8 متر
KOMATSU A-U-4 Plus120,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 8 متر - سوپرسنسور 5 متر
KOMATSU A-U-8156,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 12 متر
KOMATSU A-U-8 Plus180,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 12 متر - سوپرسنسور 5 متر
KOMATSU A-U-16230,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
KOMATSU A-U-16 Plus250,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپر سنسورعمق : 16 متر
LEOPARD 100060,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 4 متر
LEOPARD 200092,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
LEOPARD 4000128,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 10 متر
LEOPARD 8000270,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 16 متر
LEOPARD 16000640,000,000اسکنر تصویری مگنتومتربالای 20 متر
MINI GPR16,300,000اسکنر تصویری عمق :3 متر
MobiFuture(Q)25,700,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 3 متر
MobiFuture(R)30,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 4 متر
MobiFuture(s)46,000,000اسکنر موبایلیعمق : 5 متر
MobiFuture(T)60,000,000اسکنر موبایلی مگنتومترعمق : 6 متر
PMR-IR15,000,000آنتن راداری - (تک دسته)
PMR-IR29,500,000آنتن راداری - (جفت دسته )
PMR-PLUS5,200,000آنتن راداری - دوقلو
PV 500011,000,000بوقی 2 متر
PV IMAGING32,000,000بوقی- تصویری - آنتن راداریعمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر
RICHEL M-1019,800,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 2متر
RICHEL M-2028,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 3 متر
RICHEL M-4040,000,000 اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
RICHEL M-40 Plus50,000,000 اسکنر تصویری مگنتومتر + سوپرسنسورعمق : 6 متر
RICHEL M-8080,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 6 متر
RICHEL M-80 Plus100,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+سوپرسنسورعمق : 6 متر
RICHEL M-160150,000,000اسکنر تصویری مگنتومترعمق : 14 متر
RICHEL M-160 Plus165,000,000اسکنر تصویری مگنتومتر+ سوپرسنسورعمق : 14 متر
RPM-15,000,000شاقول فنری(روکش طلایی)
RPM-26,000,000شاقول طلایی
RPM-37,000,000شاقول نقره ای
RPM-48,000,000شاقول آلومینیوم
Schneider Series880,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یابعمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر
SNM17,500,000بوقی - آنتن راداریعمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر
TACHAR T170,000,000بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :7 متر
TACHAR T495,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
TACHAR T4 Plus120,000,000نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر
TACHAR T8150,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TACHAR T8 Plus180,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب + سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر
TACHAR T16280,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یابعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
TACHAR T16 Plus310,000,000بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب+ سوپرسنسورعمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :16متر
TESLA SCAN 15290,000,000بوقی پالسی تصویریعمق لوپ : 12 متر
سوپر سنسور: 7 متر
TESLA SCAN 352147,000,000بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق : 12 متر
TESLA SCAN 777179,000,000بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یابعمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر
TOMAS-S-17,500,000آنتن راداریعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
TOMAS-S-28,500,000آنتن راداری-فرکانسیعمق : 4 متر - شعاع : 500متر
TOMAS-S-310,500,000آنتن راداری -فرکانسیعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
TOMAS-S-3 Plus27,000,000آنتن راداری -فرکانسی + سوپرسنسورعمق : 5 متر - شعاع : 500متر
TORNADO17,000,000بوقی عمق : 3.5 متر
TORNADO Plus40,000,000بوقی + سوپرسنسورعمق لوپ : 3.5 متر - عمق اسکن 5 متر
UN3 ION SENSOR8,500,000یون یاب
ZICCO X126,100,000آنتن راداری ( فرکانسی )عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر
ZICCO X1 Plus45,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپرسنسورعمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر عمق اسکن 5 متر
ZICCO X238,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) عمق: 30 متر شعاع : 3000متر
ZICCO X2 Plus57,000,000آنتن راداری ( فرکانسی ) + سوپر سنسور عمق: 30 متر شعاع : 3000متر - عمق اسکنر 5 متر
قیمت فلزیاب خارجی- دستگاه های زیر موجود هستند ، جهت سفارش تماس بگیرید - 09120043750- قیمت فلزیاب وی ال اف
نامقیمت (تومان)نوع کارکردعمق
Simplex Ultra
سیمپلکس اولترا
25 میلیونVLF1.20 متر
Impact Pro
ایمپکت پرو
45 میلیونVLF2 متر
Xterra Pro
اکسترا پرو
35 میلیونVLF2 متر
Lorenz Z2
لورنز زد 2
520 میلیونPI4 متر
GPX 5000
جی پی 5000
210 میلیونVLF2 متر
GPZ 7000
جی پی زد
510 میلیونVLF3 متر
Vanquish 540 pro
ونکویش 540 پرو
42 میلیونVLF1.80 متر
GP POINTER
جی پی پوینتر
5 میلیونVLF7 سانتی متر
PULS DIVE
پالس دایو
13 میلیونVLF50 سانتی متر
Proton Elic LB-2
پروتون 2 سنسور
150 میلیونVLF20 متر
Proton Elic LB-4
پروتون 4 سنسور
180 میلیونVLF30 متر
Proton Elic LB-8
پروتون 8 سنسور
260 میلیونVLF30 متر
Proton Elic LB-16
پروتون 16 سنسور
380 میلیونVLF30 متر

کاوشگران عزیز ، تمامی دستگاه های موجود با تست بدست مشتری در ساروج و لایه های مختلف خاک و صخره ارائه داده می شوند

نمایندگی های فروش شرکت IKPV در تهران و شیراز می باشد

(کاوشگران عزیز توجه داشته باشید که قیمت دستگاه فلزیاب موجود در لیست به روز می باشد )

قیمت دستگاه فلزیاب
قیمت دستگاه فلزیاب
قیمت دستگاه فلزیاب
لیست قیمت گنج یاب

لیست قیمت گنج یاب و فلزیاب تا تاریخ 1402/07/30 اعتبار دارد!

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته  5 میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ بدون دسته  3 میلیون تومان

دسته لوپ 2.5 میلیون تومان

قیمت کابل یک در یک آماده 3.5 میلیون تومان

قیمت لوپ ۵۵ با دسته  7 میلیون تومان

قیمت لوپ ۲۵ با دسته  5 میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : 500.000 تومان
قیمت کیف کوچک : 200.000 تومان
قیمت کیف بزرگ : 1.5 میلیون تومان

قیمت سر آنتن تلسکپی : 500.000 تومان

*****************************

جهت ارتباط با شرکت فلزیاب IKPV با شماره 09917579030 – 09120043750 تماس بگیرید.

قیمت دستگاه فلزیاب همواره یکی از موضوعات مهم و پر بحث در بازار داخلی بوده و به دلیل نبود صنف کاری و مراجع ذیصلاح ، به دغدغه و نگرانی خیلی از کاوشگران نیز تبدیل شده است. زیرا برخی از افراد و فروشندگان از عدم اطلاع و آگاهی خریدار نسبت به دستگاه فلزیاب سوء استفاده کرده و یک دستگاه را به قیمت های بالا به فروش می رسانند.

در بازار داخلی قیمت گذاری فلزیاب ها از قاعده و چارچوب مشخصی برخوردار نیستند و به همین دلیل به لیست قیمت فلزیاب برخی از فروشنده ها نگاهی بیندازید متوجه قیمت های نجومی و بی اساس خواهید شد. قیمت ها با توجه به کیفیت ، تکنولوژی کارکرد و شرکت سازنده متفاوت است.

فلزیاب های خارجی در چندسال گذشته سهم زیادی را در بازار فروش داخلی داشته اند و مورد استقبال کاوشگران بسیاری نیز قرار گرفتند با اینکه این دستگاه ها عمق کاوش بالایی ندارند.

اما به دلیل محدودیت های قانونی ، واردات این دستگاه ها ممنوع می باشد و اکثرا از راه های  غیر قانونی وارد بازار می شوند ، باعث شده تا قیمت تمام شده فلزیاب خارجی بسیار بیشتر از قیمت اعلام شده توسط شرکت های سازنده باشد.

معمولا محصولات شرکت هایی مانند فلزیاب ماینلب استرالیا ، فلزیاب لورنز آلمان ، فلزیاب گرت آمریکا ، فلزیاب او کا ام آلمان بیشترین استقبال را در بین سیستم های خارجی داشته اند.

البته ناگفته نماند که بیشترین فلزیاب جعلی و تقلبی موجود در بازار نیز از همین برند ها می باشد. برای اطلاع از آخرین و بروزترین قیمت فلزیاب خارجی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

شرکت های ایرانی که در زمینه طراحی و تولید فلزیاب فعالیت می کنند بسیار کم هستند و البته در این زمینه نیز پیشرفت های زیادی نسبت به گذشته شده است. فلزیاب های ایرانی اکثرا از تکنولوژی پالس القائی بهره می برند تا عمق کاوش بالایی را داشته باشند.

این دستگاه ها نسبت به نمونه های خارجی خود از قیمت بسیار پایینی برخوردار هستند و البته کیفیت و کارایی عالی نیز دارند. البته همه این موارد بستگی به شرکت تولید کننده دارد که چه دستگاهی با چه کیفیت و قیمتی را به بازار عرضه کنند

تکنولوژی و قابلیت‌های پیشرفته

تکنولوژی استفاده شده در دستگاه فلزیاب، یکی از مهمترین عواملی است که قیمت را تعیین می‌کند. دستگاه‌هایی که از تکنولوژی پیشرفته‌ای برخوردار هستند و قابلیت‌های بیشتری نسبت به رقبای خود دارند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. به طور کلی، دستگاه‌هایی که قابلیت‌هایی مانند تشخیص دقیق تر و عمق بیشتر را دارا هستند، قیمت بیشتری نیز خواهند داشت.

قابلیت تشخیص مواد فلزی

یکی دیگر از فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت دستگاه فلزیاب، قابلیت تشخیص مواد فلزی است. دستگاه‌هایی که قادر به تشخیص مواد فلزی با دقت بالا هستند و نتایج قابل اعتمادی ارائه می‌دهند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مانند تحلیل ترکیب شیمیایی می‌توانند به دستگاه فلزیاب کمک کنند تا نتایج دقیقی را ارائه دهد و این امر می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت دستگاه داشته باشد.

سایز و وزن دستگاه

سایز و وزن دستگاه نیز می‌تواند در تعیین قیمت آن نقش داشته باشد. دستگاه‌هایی که کوچکتر و سبکتر هستند، معمولاً قابلیت حمل و نقل آسان‌تری دارند و برای کاربرانی که نیاز به استفاده متناوب از دستگاه دارند، جذابیت بیشتری دارند. با افزایش سایز و وزن دستگاه، قیمت آن نیز معمولاً افزایش می‌یابد.

مارک و شرکت سازنده

مارک و شرکت سازنده نیز می‌توانند در تعیین قیمت دستگاه فلزیاب تأثیرگذار باشند. برخی از شرکت‌ها با سابقه و شهرت بالا، دستگاه‌های با کیفیت و قابل اعتمادی را تولید می‌کنند که قیمت بالاتری نیز دارند. در عین حال، برخی از شرکت‌های کمتر شناخته شده نیز ممکن است دستگاه‌های با کیفیت و با قیمت مناسبی را عرضه کنند. در انتخاب دستگاه، توصیه می‌شود به مارک و سابقه سازنده توجه کنید، اما تنها بر اساس مارک و بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها تصمیم نگیرید.

قابلیت اطمینان و پشتیبانی

قابلیت اطمینان و پشتیبانی نیز به عنوان یک فاکتور مهم در تعیین قیمت دستگاه فلزیاب محسوب می‌شود. دستگاه‌هایی که از جنس و قطعات با کیفیت تولید شده‌اند و همچنین ارائه خدمات پس از فروش قابل قبولی دارند، معمولاً قیمت بالاتری دارند. قبل از خرید دستگاه، به نظرات و تجربیات سایر کاربران درباره قابلیت اطمینان و پشتیبانی محصول توجه کنید.

قیمت دستگاه گنج یاب یکی از مهم ترین فاکتور ها برای خریداران و کاوشگران به حساب می آید و عواملی مانند تکنولوژی کارکرد ، شرکت سازنده ، کیفیت مواد اولیه و قطعات و همچنین قابلیت های فنی مانند عمق نفوذ در خاک ، ثبات و دقت ، بالانس دستی و اتوماتیک ، تفکیک فلزات ، حذف ذرات آلوده و … می توانند بر قیمت یک دستگاه تاثیر مستقیم داشته باشند. علاوه بر این موارد هزینه های حمل و نقل ، عوارض ، قیمت ارزها نیز باعث افزایش قیمت فلزیاب های خارجی می شود.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت دستگاه طلایاب کوچک

قیمت دستگاه‌های طلایاب کوچک تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. در اینجا به برخی از این عوامل پرداخته خواهد شد.

 فناوری و ویژگی‌های دستگاه

یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت دستگاه طلایاب کوچک، ویژگی‌ها و تکنولوژی‌هایی است که در آن استفاده می‌شود. دستگاه‌های پیشرفته‌تر با ویژگی‌های بیشتری معمولاً قیمت بالاتری دارند.

برند و سازنده

برند و سازنده دستگاه نیز تأثیر زیادی بر قیمت دارند. دستگاه‌های تولید شده توسط شرکت‌های معتبر و با سابقه معمولاً قیمت بالاتری دارند.

بازار و محل خرید

قیمت دستگاه طلایاب کوچک ممکن است در بازارهای مختلف و در مکان‌های مختلف متغیر باشد. بنابراین، مکان خرید و شرایط بازار نیز تأثیرگذاری دارند.

راهنمای خرید دستگاه طلایاب کوچک

حالا که با انواع دستگاه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن‌ها آشنا شدیم، به نکاتی که باید در خرید دستگاه طلایاب کوچک مدنظر داشته باشیم، می‌پردازیم.

تحقیق و مقایسه

قبل از خرید هر دستگاهی، مهم است که تحقیقات کافی انجام دهید و مدل‌ها و برندهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. اطلاعات دقیق در مورد ویژگی‌ها و قیمت‌ها به شما کمک خواهد کرد.

تعیین بودجه

تعیین بودجه مالی که می‌خواهید برای خرید دستگاه طلایاب کوچک صرف کنید، مهم است. این به شما کمک می‌کند تا دستگاهی را انتخاب کنید که با میزان بودجه شما سازگار است.

مشاوره از متخصصان

در صورت نیاز، بهتر است از متخصصان و افرادی که تجربه در این زمینه دارند، مشاوره بگیرید. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب بهترین دستگاه راهنمایی کنند.